highlight chords
Chorus 1
L [A]et me take you down,
cause Im [Em7]goi ng to
Strawberry fields
N [F#7]othing is real
And [D]no thing to get hung about
[D]S trawberry fields [A]fo rever
[E]Li ving is easy [Emaj7]wi th [E7]eyes clo sed
[F#m]Mis [E]understandin g all [D]you se e.
Its getting [E]hard to be [A]someon e,
but it all works [F#m]o ut
I [D]t doesnt [E]matter muc [D]h to [A]m e
Chorus 2 as Chorus 1
Let me take you down, cause Im going to
Strawberry fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry fields forever
Verse 2 as Verse 1
No one, I think, is in my tree
I mean, it must be high or low
That is, you cant, you know, tune in, but its alright
That is, I think its not too bad
Chorus 3 as Chorus 1
Let me take you down, cause Im going to
Strawberry fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry fields forever
Verse 3 as Verse 1
Always, no, sometimes, think its me
But, you know, I know when its a dream
I think, er, no, I mean, er, yes, but its all wrong
That is, I think I disagree
Chorus 4
L [A]et me take you down,
cause Im [Em7]goin g to
Strawberry fields
N [F#7]othing is real
And [D]no thing to get hung [F#7]a bout
[D]S trawberry [A]fiel ds [F#m]fore ver
[D]St rawberry fields [A]fo rever
[D]St rawberry [E]fi elds [D]fore ver
|A |A |A |A | repeat to fade
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Strawberry Fields Forever

The Beatles
Chorus 1
L [A]et me take you down,
cause Im [Em7]goi ng to
Strawberry fields
N [F#7]othing is real
And [D]no thing to get hung about
[D]S trawberry fields [A]fo rever
[E]Li ving is easy [Emaj7]wi th [E7]eyes clo sed
[F#m]Mis [E]understandin g all [D]you se e.
Its getting [E]hard to be [A]someon e,
but it all works [F#m]o ut
I [D]t doesnt [E]matter muc [D]h to [A]m e
Chorus 2 as Chorus 1
Let me take you down, cause Im going to
Strawberry fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry fields forever
Verse 2 as Verse 1
No one, I think, is in my tree
I mean, it must be high or low
That is, you cant, you know, tune in, but its alright
That is, I think its not too bad
Chorus 3 as Chorus 1
Let me take you down, cause Im going to
Strawberry fields
Nothing is real
And nothing to get hung about
Strawberry fields forever
Verse 3 as Verse 1
Always, no, sometimes, think its me
But, you know, I know when its a dream
I think, er, no, I mean, er, yes, but its all wrong
That is, I think I disagree
Chorus 4
L [A]et me take you down,
cause Im [Em7]goin g to
Strawberry fields
N [F#7]othing is real
And [D]no thing to get hung [F#7]a bout
[D]S trawberry [A]fiel ds [F#m]fore ver
[D]St rawberry fields [A]fo rever
[D]St rawberry [E]fi elds [D]fore ver
|A |A |A |A | repeat to fade

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com