highlight chords
Intro: [D][G]-[D][G]

[D] Sugar, [G] ah, honey, [D] honey
[G] You are my [D] candy [G] girl
[A] And you got me [D] wanting you [G][A]
[D] Honey, [G] ah, sugar, [D] sugar
[G] You are my [D] candy [G] girl
[A] And you got me [D] wanting you

[D] I just can't believe the [C] loveliness of [D] loving you
(I just can't be-[G] lieve it's [D] true)
[D] I just can't believe the [C] wonder of this [D] feeling to.
(I just can't be-[G] lieve it's [A] true)

Ah, [D] sugar, [G] ah, honey, [D] honey
[G] You are my [D] candy [G] girl
[A] And you got me [D] wanting you [G][A]
Oh, [D] honey, [G] ah, sugar, [D] sugar
[G] You are my [D] candy [G] girl
[A] And you got me [D] wanting you.

[D] When I kissed you girl I [C] knew how sweet a [D] kiss could be
(I know how sweet a [G] kiss can [D] be)
Like the summer sunshine [C] pour you sweetness [D] over me.
(Pour your sweetness [G] over [A] me)

(Oh, [D] sugar)
Pour a little sugar [G] on it, [D] honey
Pour a little sugar on it, [G] baby
[D] I'm gonna [G] make your life so [A] sweet, yeah, yeah, yeah.

[D] Pour a little sugar [G] on it, oh, [D] yeah
Pour a little sugar on it, [G] honey
[D] Pour a little sugar on it, [G] baby
[D] I'm gonna [G] make your life so [A] sweet, yeah, yeah, yeah
[D] Pour a little sugar on it, [G] honey.

Ah [D] sugar, [G] ah, honey, [D] honey
[G] You are my [D] candy [G] girl
[A] And you got me [D] wanting you
Oh, [D] honey, honey, sugar, sugar
[D] Honey, [G] honey, sugar, [D] sugar
[G] You are my [D] candy [G] girl … la [A] la, la [D] la
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sugar sugar

Jeff Barry , Andy Kim
Intro: [D][G]-[D][G]

[D] Sugar, [G] ah, honey, [D] honey
[G] You are my [D] candy [G] girl
[A] And you got me [D] wanting you [G][A]
[D] Honey, [G] ah, sugar, [D] sugar
[G] You are my [D] candy [G] girl
[A] And you got me [D] wanting you

[D] I just can't believe the [C] loveliness of [D] loving you
(I just can't be-[G] lieve it's [D] true)
[D] I just can't believe the [C] wonder of this [D] feeling to.
(I just can't be-[G] lieve it's [A] true)

Ah, [D] sugar, [G] ah, honey, [D] honey
[G] You are my [D] candy [G] girl
[A] And you got me [D] wanting you [G][A]
Oh, [D] honey, [G] ah, sugar, [D] sugar
[G] You are my [D] candy [G] girl
[A] And you got me [D] wanting you.

[D] When I kissed you girl I [C] knew how sweet a [D] kiss could be
(I know how sweet a [G] kiss can [D] be)
Like the summer sunshine [C] pour you sweetness [D] over me.
(Pour your sweetness [G] over [A] me)

(Oh, [D] sugar)
Pour a little sugar [G] on it, [D] honey
Pour a little sugar on it, [G] baby
[D] I'm gonna [G] make your life so [A] sweet, yeah, yeah, yeah.

[D] Pour a little sugar [G] on it, oh, [D] yeah
Pour a little sugar on it, [G] honey
[D] Pour a little sugar on it, [G] baby
[D] I'm gonna [G] make your life so [A] sweet, yeah, yeah, yeah
[D] Pour a little sugar on it, [G] honey.

Ah [D] sugar, [G] ah, honey, [D] honey
[G] You are my [D] candy [G] girl
[A] And you got me [D] wanting you
Oh, [D] honey, honey, sugar, sugar
[D] Honey, [G] honey, sugar, [D] sugar
[G] You are my [D] candy [G] girl … la [A] la, la [D] la

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn