highlight chords
A E 2x
E A
A6... Amaj7 E
A E
A6... Amaj7 E
A E
A6... Amaj7 E
A E
[Dm]ahh h
[C]H ere [Em]com es [Gm]the [A]sun kin g
[C]H ere [Em]co mes [Gm]the [A]s un k ing
[F]E verybody's [D]laugh ing, [F]Every body's [D]hap py
[C]H ere [Em]comes the [Gm]su [F]n ki ng
A E 2x
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sun King

The Beatles
A E 2x
E A
A6... Amaj7 E
A E
A6... Amaj7 E
A E
A6... Amaj7 E
A E
[Dm]ahh h
[C]H ere [Em]com es [Gm]the [A]sun kin g
[C]H ere [Em]co mes [Gm]the [A]s un k ing
[F]E verybody's [D]laugh ing, [F]Every body's [D]hap py
[C]H ere [Em]comes the [Gm]su [F]n ki ng
A E 2x

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com