highlight chords
1. Trong sâu [Am] lắng con nhìn [E7] Chúa 
Đầy âu [F] yếm Chúa nhìn [Am] con
Êm ái ngọt [G] ngào thiết tha trìu [Dm] mến 
Ánh mắt [G] Chúa đong đầy xót [E7] thương

Thuyền đời [Am] con xa rời [E7] bến
Kia mắt [F] Chúa dõi nhìn [Am] theo
Buồn thương mỏi [G] mòn đêm ngày chờ [Dm] mong
Ôm con [G] yêu xiết chặt trong [Am] lòng.

ĐK: Ánh mắt [Dm] Chúa chan hòa xót [C] thương 
Thăm thẳm ân [Am] tình bao la biển [E7] cả
Trong bình [F] minh con nâng hồn [Am] lên ngắm [E7] nhìn
Ánh mắt [Dm] Chúa muôn đời xót [C] thương 
Cứu chuộc thế [Am] nhân thánh tâm rộng [E7] mở
Đêm dần [F] buông khúc ca tạ [Am] ơn vang vọng thánh cung.

2. Phận con [Am] đây mang tội [E7] lớn 
Dừng chân [F] bước Chúa nhìn [Am] con 
Lặng lẽ dịu [G] dàng bỗng dưng gà [Dm] gáy 
Như Phê-[G]rô con liền khóc [E7] than

Ở cùng [Am] con trong nhiệm [E7] tích 
Mình Máu [F] Thánh phúc trường [Am] sinh
Từ muôn ngàn [G] đời Chúa yêu người [Dm] thế 
Ánh mắt [G] Chúa vô cùng nhân [Am] hiền.

ĐK: Ánh mắt [Dm] Chúa chan hòa xót [C] thương 
Thăm thẳm ân [Am] tình bao la biển [E7] cả
Trong bình [F] minh con nâng hồn [Am] lên ngắm [E7] nhìn
Ánh mắt [Dm] Chúa muôn đời xót [C] thương 
Cứu chuộc thế [Am] nhân thánh tâm rộng [E7] mở
Đêm dần [F] buông khúc ca tạ [Am] ơn vang vọng thánh cung.

3. Chạm hồn [Am] con ân tình [E7] Chúa 
Dìu đưa [F] tới phúc thần [Am] thiêng
Hạnh phúc tuyệt [G] vời sướng vui triền [Dm] miên
Ánh mắt [G] Chúa thiên đường phúc [E7] vinh

Một lòng [Am] son xin tận [E7] hiến 
Đời tội [F] lỗi vững niềm [Am] tin
Thập giá giao [G] hòa phúc ân trào [Dm] tuôn 
Dấu ấn [G] thánh muôn đời thứ [Am] tha.

ĐK: Ánh mắt [Dm] Chúa chan hòa xót [C] thương 
Thăm thẳm ân [Am] tình bao la biển [E7] cả
Trong bình [F] minh con nâng hồn [Am] lên ngắm [E7] nhìn
Ánh mắt [Dm] Chúa muôn đời xót [C] thương 
Cứu chuộc thế [Am] nhân thánh tâm rộng [E7] mở
Đêm dần [F] buông khúc ca tạ [Am] ơn vang vọng thánh cung.

* Đời [G] con an [Dm] vui trong tình yêu [E7] Chúa [Am]
Hồn [G] được chìm [F] sâu trong thánh tâm [Dm] Ngài
Ôi Giê-[C]su ánh mắt [F] Chúa rạng [G] soi linh hồn thơ [E7] bé 
Chúa nhân [F] hiền dẫn đưa con về tới [E7] bến bình [Am] yên.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Suối nguồn xót thương

Hải Triều
1. Trong sâu [Am] lắng con nhìn [E7] Chúa 
Đầy âu [F] yếm Chúa nhìn [Am] con
Êm ái ngọt [G] ngào thiết tha trìu [Dm] mến 
Ánh mắt [G] Chúa đong đầy xót [E7] thương

Thuyền đời [Am] con xa rời [E7] bến
Kia mắt [F] Chúa dõi nhìn [Am] theo
Buồn thương mỏi [G] mòn đêm ngày chờ [Dm] mong
Ôm con [G] yêu xiết chặt trong [Am] lòng.

ĐK: Ánh mắt [Dm] Chúa chan hòa xót [C] thương 
Thăm thẳm ân [Am] tình bao la biển [E7] cả
Trong bình [F] minh con nâng hồn [Am] lên ngắm [E7] nhìn
Ánh mắt [Dm] Chúa muôn đời xót [C] thương 
Cứu chuộc thế [Am] nhân thánh tâm rộng [E7] mở
Đêm dần [F] buông khúc ca tạ [Am] ơn vang vọng thánh cung.

2. Phận con [Am] đây mang tội [E7] lớn 
Dừng chân [F] bước Chúa nhìn [Am] con 
Lặng lẽ dịu [G] dàng bỗng dưng gà [Dm] gáy 
Như Phê-[G]rô con liền khóc [E7] than

Ở cùng [Am] con trong nhiệm [E7] tích 
Mình Máu [F] Thánh phúc trường [Am] sinh
Từ muôn ngàn [G] đời Chúa yêu người [Dm] thế 
Ánh mắt [G] Chúa vô cùng nhân [Am] hiền.

ĐK: Ánh mắt [Dm] Chúa chan hòa xót [C] thương 
Thăm thẳm ân [Am] tình bao la biển [E7] cả
Trong bình [F] minh con nâng hồn [Am] lên ngắm [E7] nhìn
Ánh mắt [Dm] Chúa muôn đời xót [C] thương 
Cứu chuộc thế [Am] nhân thánh tâm rộng [E7] mở
Đêm dần [F] buông khúc ca tạ [Am] ơn vang vọng thánh cung.

3. Chạm hồn [Am] con ân tình [E7] Chúa 
Dìu đưa [F] tới phúc thần [Am] thiêng
Hạnh phúc tuyệt [G] vời sướng vui triền [Dm] miên
Ánh mắt [G] Chúa thiên đường phúc [E7] vinh

Một lòng [Am] son xin tận [E7] hiến 
Đời tội [F] lỗi vững niềm [Am] tin
Thập giá giao [G] hòa phúc ân trào [Dm] tuôn 
Dấu ấn [G] thánh muôn đời thứ [Am] tha.

ĐK: Ánh mắt [Dm] Chúa chan hòa xót [C] thương 
Thăm thẳm ân [Am] tình bao la biển [E7] cả
Trong bình [F] minh con nâng hồn [Am] lên ngắm [E7] nhìn
Ánh mắt [Dm] Chúa muôn đời xót [C] thương 
Cứu chuộc thế [Am] nhân thánh tâm rộng [E7] mở
Đêm dần [F] buông khúc ca tạ [Am] ơn vang vọng thánh cung.

* Đời [G] con an [Dm] vui trong tình yêu [E7] Chúa [Am]
Hồn [G] được chìm [F] sâu trong thánh tâm [Dm] Ngài
Ôi Giê-[C]su ánh mắt [F] Chúa rạng [G] soi linh hồn thơ [E7] bé 
Chúa nhân [F] hiền dẫn đưa con về tới [E7] bến bình [Am] yên.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn