1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Suối nguồn xót thương

Cuộn trang

1. Trong sâu [Am] lắng con nhìn [E7] Chúa Đầy âu [F] yếm Chúa nhìn [Am] con Êm ái ngọt [G] ngào thiết tha trìu [Dm] mến Ánh mắt [G] Chúa đong đầy xót [E7] thương Thuyền đời [Am] con xa rời [E7] bến Kia mắt [F] Chúa dõi nhìn [Am] theo Buồn thương mỏi [G] mòn đêm ngày chờ [Dm] mong Ôm con [G] yêu xiết chặt trong [Am] lòng. ĐK: Ánh mắt [Dm] Chúa chan hòa xót [C] thương Thăm thẳm ân [Am] tình bao la biển [E7] cả Trong bình [F] minh con nâng hồn [Am] lên ngắm [E7] nhìn Ánh mắt [Dm] Chúa muôn đời xót [C] thương Cứu chuộc thế [Am] nhân thánh tâm rộng [E7] mở Đêm dần [F] buông khúc ca tạ [Am] ơn vang vọng thánh cung. 2. Phận con [Am] đây mang tội [E7] lớn Dừng chân [F] bước Chúa nhìn [Am] con Lặng lẽ dịu [G] dàng bỗng dưng gà [Dm] gáy Như Phê-[G]rô con liền khóc [E7] than Ở cùng [Am] con trong nhiệm [E7] tích Mình Máu [F] Thánh phúc trường [Am] sinh Từ muôn ngàn [G] đời Chúa yêu người [Dm] thế Ánh mắt [G] Chúa vô cùng nhân [Am] hiền. ĐK: Ánh mắt [Dm] Chúa chan hòa xót [C] thương Thăm thẳm ân [Am] tình bao la biển [E7] cả Trong bình [F] minh con nâng hồn [Am] lên ngắm [E7] nhìn Ánh mắt [Dm] Chúa muôn đời xót [C] thương Cứu chuộc thế [Am] nhân thánh tâm rộng [E7] mở Đêm dần [F] buông khúc ca tạ [Am] ơn vang vọng thánh cung. 3. Chạm hồn [Am] con ân tình [E7] Chúa Dìu đưa [F] tới phúc thần [Am] thiêng Hạnh phúc tuyệt [G] vời sướng vui triền [Dm] miên Ánh mắt [G] Chúa thiên đường phúc [E7] vinh Một lòng [Am] son xin tận [E7] hiến Đời tội [F] lỗi vững niềm [Am] tin Thập giá giao [G] hòa phúc ân trào [Dm] tuôn Dấu ấn [G] thánh muôn đời thứ [Am] tha. ĐK: Ánh mắt [Dm] Chúa chan hòa xót [C] thương Thăm thẳm ân [Am] tình bao la biển [E7] cả Trong bình [F] minh con nâng hồn [Am] lên ngắm [E7] nhìn Ánh mắt [Dm] Chúa muôn đời xót [C] thương Cứu chuộc thế [Am] nhân thánh tâm rộng [E7] mở Đêm dần [F] buông khúc ca tạ [Am] ơn vang vọng thánh cung. * Đời [G] con an [Dm] vui trong tình yêu [E7] Chúa [Am] Hồn [G] được chìm [F] sâu trong thánh tâm [Dm] Ngài Ôi Giê-[C]su ánh mắt [F] Chúa rạng [G] soi linh hồn thơ [E7] bé Chúa nhân [F] hiền dẫn đưa con về tới [E7] bến bình [Am] yên.

Video hướng dẫn