highlight chords
1. Lội bùn [Am] dơ băng lau lách xuyên [F] đêm 
Sương trắng [Dm] rơi vai tôi [G] buốt lạnh [C] mềm 
Chim muôn [Dm] buồn rủ nhau bay về [Am] đâu 
Ngẩn ngơ lũ [Dm] vượn gọi [E7] nhau
Nào những [Am] khi ôm thép súng tê [F] tay 
Đắm mắt [Dm] theo bao hư [G] ảo thở [C] dài 
Nơi chốn [Am] xa cuộc đời mẹ quản [Dm] gánh 
Em còn khều [E7] sáng ánh đèn từ sương [Am] mai [Dm][Am]
ĐK: Mẹ [C] biết bây [F] giờ con ngồi hố [Am] nhỏ 
Gió hẹn mưa [F] thề một [C] khi con về quê ngoại [Am] xưa 
Để mẹ [F] nhắn lời [E7] thăm
Đường làng [C] cũ năm [F] nào khi con còn bé [Am] nhỏ 
Theo mẹ đến [F] trường giờ [C] đây con đường xưa còn [Am] đó 
Tóc liễu vờn [F] gió ru [Am] buồn
2. Bận hành [Am] quân nên chắc khó thăm [F] nhau 
Nhưng có [Dm] nhau như hơi [G] thở vào [C] đời 
Tóc em [Dm] còn cỏ thơm hương cỏ [Am] may 
Để anh nói [Dm] chuyện ngày [E7] mai
Bạn bè [Am] anh theo lớp tuổi ra [F] đi 
Dăm đứa [Dm] thân nghe [G] tin chẳng trở [C] về 
Xin có [Am] em nguyện cầu cho đời [Dm] anh 
Đá mềm chân [E7] cứng để mẹ còn tương [Am] lai
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sương trắng miền quê ngoại

Đinh Miên Vũ
1. Lội bùn [Am] dơ băng lau lách xuyên [F] đêm 
Sương trắng [Dm] rơi vai tôi [G] buốt lạnh [C] mềm 
Chim muôn [Dm] buồn rủ nhau bay về [Am] đâu 
Ngẩn ngơ lũ [Dm] vượn gọi [E7] nhau
Nào những [Am] khi ôm thép súng tê [F] tay 
Đắm mắt [Dm] theo bao hư [G] ảo thở [C] dài 
Nơi chốn [Am] xa cuộc đời mẹ quản [Dm] gánh 
Em còn khều [E7] sáng ánh đèn từ sương [Am] mai [Dm][Am]
ĐK: Mẹ [C] biết bây [F] giờ con ngồi hố [Am] nhỏ 
Gió hẹn mưa [F] thề một [C] khi con về quê ngoại [Am] xưa 
Để mẹ [F] nhắn lời [E7] thăm
Đường làng [C] cũ năm [F] nào khi con còn bé [Am] nhỏ 
Theo mẹ đến [F] trường giờ [C] đây con đường xưa còn [Am] đó 
Tóc liễu vờn [F] gió ru [Am] buồn
2. Bận hành [Am] quân nên chắc khó thăm [F] nhau 
Nhưng có [Dm] nhau như hơi [G] thở vào [C] đời 
Tóc em [Dm] còn cỏ thơm hương cỏ [Am] may 
Để anh nói [Dm] chuyện ngày [E7] mai
Bạn bè [Am] anh theo lớp tuổi ra [F] đi 
Dăm đứa [Dm] thân nghe [G] tin chẳng trở [C] về 
Xin có [Am] em nguyện cầu cho đời [Dm] anh 
Đá mềm chân [E7] cứng để mẹ còn tương [Am] lai

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com