1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sương trắng trên miền quê ngoại

Đinh Miên Vũ
Nguồn: saigonocean.com