1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Suy Nghĩ Sau Thi

Cuộn trang

Cứ qua thêm [C]một kì, mới biết thế nào [G]là thi. Một kì trôi qua [Am]vội vã nhưng trong anh chẳng [Em]có gì Những lo lắng [F]trong anh cứ lớn lên [C]từng phút, cứ lớn theo từng [Dm]giờ khi anh phải cắp sách [G]đi thi Những lo lắng trong [C]anh, giờ đang chia [G]làm hai. Một nửa trong anh [Am]từng nghĩ chúng ta sẽ "qua như [Em]mọi lần". Nhưng nếu lỡ một [F]ngày, anh die một, [C]hai môn, anh sẽ thế nào [Dm]đây? Anh sống thế nào [G]đây? Đừng để cho anh phải [C]die không thi qua một [G]môn nữa. Dù là tưởng [Am]tượng thôi nhưng anh cũng thấy [Em]ghê rồi. Đừng nói chi [F]em ơi! Vào thi không [C]được nói. Chỉ cần chìa [Dm]bài ra cho anh cũng [G]đủ rồi Nhiều khi anh [C]từng mơ ngồi một mình cười [G]ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được [Am]biết trước hết đề của [Em]ngày mai Có khó không em [F]ơi? Nếu giấc mơ này [C]xa xôi, thì anh xin được [Dm]giữ giấc mơ đó ở trong [G]suy nghĩ anh [C]mà thôi!

Video hướng dẫn