highlight chords
[Dm]When marimba rhythms start to play
[Am]Dance with me, make me sway
[E7]Like a lazy ocean hugs the shore
[Am]Hold me close, sway me more
.
[Dm]Like a flower bending in the breeze
[Am]Bend with me, sway with ease
[E7]When we dance you have a way with me
[Am]Stay with me, sway with me
.
[G]Other dancers may be on the floor
[C]Dear, but my eyes will see only you
[E]Only you have the magic technique
[F7]When [E7]we sway I go weak
.
I can hear the sounds of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now
.
[E]Sway me, make me
[E]Thrill me, hold me
[E]Bend me, ease me
[E][F7]You [E7]have a way with me
.
Solo... (main theme)
.
Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have the magic technique
[F7]When we sway I go weak...
[F#7]...I go weak
.
I [Em]can hear the sounds of violins
[Bm]Long before it begins
[F#7]Make me thrill as only you know how
[Bm]Sway me smooth, sway me now
[F#7]Make me thrill as only you know how
[Bm]Sway me smooth, sway me now
[F#7]Make me thrill as only you know how
[Bm]Sway me smooth, sway me now
[Bm]Sway me
[Bm]Sway me
[Bm]Sway me now
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Sway - The Pussy Cat Dolls

The Pussy Cat Dolls
[Dm]When marimba rhythms start to play
[Am]Dance with me, make me sway
[E7]Like a lazy ocean hugs the shore
[Am]Hold me close, sway me more
.
[Dm]Like a flower bending in the breeze
[Am]Bend with me, sway with ease
[E7]When we dance you have a way with me
[Am]Stay with me, sway with me
.
[G]Other dancers may be on the floor
[C]Dear, but my eyes will see only you
[E]Only you have the magic technique
[F7]When [E7]we sway I go weak
.
I can hear the sounds of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now
.
[E]Sway me, make me
[E]Thrill me, hold me
[E]Bend me, ease me
[E][F7]You [E7]have a way with me
.
Solo... (main theme)
.
Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have the magic technique
[F7]When we sway I go weak...
[F#7]...I go weak
.
I [Em]can hear the sounds of violins
[Bm]Long before it begins
[F#7]Make me thrill as only you know how
[Bm]Sway me smooth, sway me now
[F#7]Make me thrill as only you know how
[Bm]Sway me smooth, sway me now
[F#7]Make me thrill as only you know how
[Bm]Sway me smooth, sway me now
[Bm]Sway me
[Bm]Sway me
[Bm]Sway me now

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com