1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tà áo tím

Cuộn trang

1. [C] Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang Tôi gặp một tà áo [F] tím Nhẹ thấp thoáng trong nắng [Am] vương Màu áo tím ôi luyến [F] thương Màu áo tím ôi vấn [C] vương. [Em] [Am] Rồi lòng bâng [C] khuâng theo màu áo [F] ấy Màu áo tím hôm [C] nào Tình [Am] quyến luyến ban [Dm] đầu Chập [Em] chờn tâm tư màu [Am] áo [Dm] thoáng chiêm [G] bao. ĐK: [C] Mong một tà [F] áo, một tà [C] áo qua đường Như [Dm] mong một lời nói, một lời nói yêu [G] thương [C] Mặc thời gian dìu đôi cánh biếc [F] Mặc dòng sông dịu hiền luyến tiếc [G] Mặc chiều thu buồn như gối [F] chiếc [E7] Tôi mơ màu [Am] áo [Dm] Ước mong sao áo màu khép kín tim [G] nhau. 2. [C] Để rồi chiều chiều lê chân bên dòng Hương Giang Mong tìm lại tà áo [F] ấy Màu áo tím nay thấy [Am] đâu Người áo tím nay thấy [F] đâu Dòng nước vẫn trôi cuốn [C] mau. [Em] [Am] Rồi chợt nghe [C] tin qua lời gió [F] nhắn Người áo tím qua [C] cầu Tà [Am] áo tím phai [Dm] màu Để [Em] dòng Hương Giang hờ [Am] hững [G] cũng nao [C] nao.

Video hướng dẫn