1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tà áo Văn Quân

Cuộn trang

[D] Có những chiều hoa, nồng nhạt say liên hoan Bên những người hoa, ngạt ngào hương tóc [G] phấn [D] Một chàng phiêu lãng, ôm đàn tới giữa đời Đàn hôn làn tóc, người [Em] đẹp tươi nét [A] môi [Em] Mộng vương tà [A] áo nhạc giao tình chơi [D] vơi. Ta [G] gửi về người [D] ơi mấy cung đàn Tư Mã [A] xưa [G] Yêu đôi mắt [Bm] huyền [D] Xinh như dáng [A] thuyền Ai [D] nhẹ lay màn the thấp [A] thoáng Nàng nhẹ đôi gót [G] hài Dừng bên mái [D] ngoài Văng [Em] vẳng tiếng ai cười Như mộng đời [A7] xa [D] xôi. [D] Tư Mã chàng ơi, dừng đàn bên Văn Quân Nâng phím hào hoa, kề làn môi giai [G] nhân [D] Về nhà bên suối, cung đàn ấp má đào Mộng chưa tàn khúc, Phượng [Em] Cầu lưu luyến [A] nhau [Em] Phượng ôi! đàn [A] vắng tìm chim Hoàng nơi [D] nao.

Video hướng dẫn