highlight chords
Gió [G] bay từ muôn [Bm] phía tới [G] đây ngập hồn [C] anh
Rồi [Bm] tình lên chơi [D7] vơi thuyền [Am] anh một lá ra [C] khơi 
Về [G] em phong kín mây [Am] trời đêm [D7] đêm ngồi chờ sáng, mơ [G] ai 
Mộng [C] nữa cũng là [Bm] không ta quen nhau mùa [Em] thu 
Ta [C] thương nhau mùa đông, ta yêu [G] nhau mùa [Em] xuân 
Để rồi [Am] tàn theo mùa xuân người [D7] về lặng lẽ sao [G] đành 
Anh còn [C] nhớ em nói [Bm] rằng sao mùa [Em] xuân lá vẫn [Am] rơi? 
Sao mùa [C] xuân lá vẫn bay? em [G] ơi, có hoa [Em] nào không tàn 
Có trời nào không mây, có [Am] tình nào không [D7] phai? 
Em còn [C] nhớ anh nói [Bm] rằng khi [Em] nào em đến với [D7] anh 
Xin [Am] đừng quên chiếc áo [F] xanh, em [Em] ơi có đâu ngờ đến [Am] rằng 
Có màu [D7] nào không phai như màu xanh ái [G] ân 
Rồi chiều nao xác [C] pháo bên [Am] thềm tản mác [Bm] bay 
Em [Am] đi trong xác [D7] pháo anh [Em] đi không ngước [Am] mắt, thôi [D7] đành [G] em 
Lúc anh ra [C] đi lạnh [D7] giá tâm [G] hồn hoa mai [Am] rơi từng [D7] cánh trên [G] đường 
Lạnh lùng mà đi tiếc nhớ thêm [D7] chi hoa tàn nhạc bay theo không [G] gian 
Biết [G] nhau để mà [Bm] nhớ, nhớ [G] nhau để sầu [C] dâng 
Tình [Bm] trần ôi mong [D7] manh người [Am] mơ một sớm đến [C] anh 
Rồi [G] đi đi mãi cho anh [Am] sầu đêm [D7] đêm ngồi chờ sáng mơ [G] ai 
Mộng [C] nữa cũng là [Bm] không ta quen nhau mùa [Em] thu 
ta thương [C] nhau mùa đông ta yêu [G] nhau mùa [Em] xuân 
Để rồi [Am] tàn theo mùa xuân người [D7] về lặng lẽ sao [G] đành 
Anh còn [C] nhớ em nói [Bm] rằng sao mùa [Em] xuân đến không [Am] vui? 
Sao mùa [C] xuân đến không tươi? em [G] ơi, có trăng [Em] nào không tà 
Có diều nào không bay có [Am] tình nào không [D7] say? 
Em còn [C] nhớ anh nói [Bm] rằng tâm hồn [Em] anh dễ chóng [D7] quên 
Tâm tình [Am] anh dễ chóng [F] phai em [Em] ơi, có đâu ngờ đến [Am] rằng 
Có tình [D7] nào không phai như tình anh với [G] em 
Rồi chiều nào băng [C] giá tâm [Am] hồn tìm đến [B] nhau 
Em [Am] mơ trong tiếng [D7] hát anh [Em] mơ trong nét [Am] bút, đa [D7] tình [G] sao 
Trách sao hoa [C] xưa còn [D7] có lúc [G] tàn nhưng riêng [Am] anh dệt [D7] mấy cung [G] đàn 
Nhạc đời còn ghi những nét thương [D7] yêu hoa tàn tình tan theo không [G] gian
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tà áo xanh

Đoàn Chuẩn , Từ Linh
Gió [G] bay từ muôn [Bm] phía tới [G] đây ngập hồn [C] anh
Rồi [Bm] tình lên chơi [D7] vơi thuyền [Am] anh một lá ra [C] khơi 
Về [G] em phong kín mây [Am] trời đêm [D7] đêm ngồi chờ sáng, mơ [G] ai 
Mộng [C] nữa cũng là [Bm] không ta quen nhau mùa [Em] thu 
Ta [C] thương nhau mùa đông, ta yêu [G] nhau mùa [Em] xuân 
Để rồi [Am] tàn theo mùa xuân người [D7] về lặng lẽ sao [G] đành 
Anh còn [C] nhớ em nói [Bm] rằng sao mùa [Em] xuân lá vẫn [Am] rơi? 
Sao mùa [C] xuân lá vẫn bay? em [G] ơi, có hoa [Em] nào không tàn 
Có trời nào không mây, có [Am] tình nào không [D7] phai? 
Em còn [C] nhớ anh nói [Bm] rằng khi [Em] nào em đến với [D7] anh 
Xin [Am] đừng quên chiếc áo [F] xanh, em [Em] ơi có đâu ngờ đến [Am] rằng 
Có màu [D7] nào không phai như màu xanh ái [G] ân 
Rồi chiều nao xác [C] pháo bên [Am] thềm tản mác [Bm] bay 
Em [Am] đi trong xác [D7] pháo anh [Em] đi không ngước [Am] mắt, thôi [D7] đành [G] em 
Lúc anh ra [C] đi lạnh [D7] giá tâm [G] hồn hoa mai [Am] rơi từng [D7] cánh trên [G] đường 
Lạnh lùng mà đi tiếc nhớ thêm [D7] chi hoa tàn nhạc bay theo không [G] gian 
Biết [G] nhau để mà [Bm] nhớ, nhớ [G] nhau để sầu [C] dâng 
Tình [Bm] trần ôi mong [D7] manh người [Am] mơ một sớm đến [C] anh 
Rồi [G] đi đi mãi cho anh [Am] sầu đêm [D7] đêm ngồi chờ sáng mơ [G] ai 
Mộng [C] nữa cũng là [Bm] không ta quen nhau mùa [Em] thu 
ta thương [C] nhau mùa đông ta yêu [G] nhau mùa [Em] xuân 
Để rồi [Am] tàn theo mùa xuân người [D7] về lặng lẽ sao [G] đành 
Anh còn [C] nhớ em nói [Bm] rằng sao mùa [Em] xuân đến không [Am] vui? 
Sao mùa [C] xuân đến không tươi? em [G] ơi, có trăng [Em] nào không tà 
Có diều nào không bay có [Am] tình nào không [D7] say? 
Em còn [C] nhớ anh nói [Bm] rằng tâm hồn [Em] anh dễ chóng [D7] quên 
Tâm tình [Am] anh dễ chóng [F] phai em [Em] ơi, có đâu ngờ đến [Am] rằng 
Có tình [D7] nào không phai như tình anh với [G] em 
Rồi chiều nào băng [C] giá tâm [Am] hồn tìm đến [B] nhau 
Em [Am] mơ trong tiếng [D7] hát anh [Em] mơ trong nét [Am] bút, đa [D7] tình [G] sao 
Trách sao hoa [C] xưa còn [D7] có lúc [G] tàn nhưng riêng [Am] anh dệt [D7] mấy cung [G] đàn 
Nhạc đời còn ghi những nét thương [D7] yêu hoa tàn tình tan theo không [G] gian

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com