1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tà áo xanh

Cuộn trang

Gió [G] bay từ muôn [Bm] phía tới [G] đây ngập hồn [C] anh Rồi [Bm] tình lên chơi [D7] vơi thuyền [Am] anh một lá ra [C] khơi Về [G] em phong kín mây [Am] trời đêm [D7] đêm ngồi chờ sáng, mơ [G] ai Mộng [C] nữa cũng là [Bm] không ta quen nhau mùa [Em] thu Ta [C] thương nhau mùa đông, ta yêu [G] nhau mùa [Em] xuân Để rồi [Am] tàn theo mùa xuân người [D7] về lặng lẽ sao [G] đành Anh còn [C] nhớ em nói [Bm] rằng sao mùa [Em] xuân lá vẫn [Am] rơi? Sao mùa [C] xuân lá vẫn bay? em [G] ơi, có hoa [Em] nào không tàn Có trời nào không mây, có [Am] tình nào không [D7] phai? Em còn [C] nhớ anh nói [Bm] rằng khi [Em] nào em đến với [D7] anh Xin [Am] đừng quên chiếc áo [F] xanh, em [Em] ơi có đâu ngờ đến [Am] rằng Có màu [D7] nào không phai như màu xanh ái [G] ân Rồi chiều nao xác [C] pháo bên [Am] thềm tản mác [Bm] bay Em [Am] đi trong xác [D7] pháo anh [Em] đi không ngước [Am] mắt, thôi [D7] đành [G] em Lúc anh ra [C] đi lạnh [D7] giá tâm [G] hồn hoa mai [Am] rơi từng [D7] cánh trên [G] đường Lạnh lùng mà đi tiếc nhớ thêm [D7] chi hoa tàn nhạc bay theo không [G] gian Biết [G] nhau để mà [Bm] nhớ, nhớ [G] nhau để sầu [C] dâng Tình [Bm] trần ôi mong [D7] manh người [Am] mơ một sớm đến [C] anh Rồi [G] đi đi mãi cho anh [Am] sầu đêm [D7] đêm ngồi chờ sáng mơ [G] ai Mộng [C] nữa cũng là [Bm] không ta quen nhau mùa [Em] thu ta thương [C] nhau mùa đông ta yêu [G] nhau mùa [Em] xuân Để rồi [Am] tàn theo mùa xuân người [D7] về lặng lẽ sao [G] đành Anh còn [C] nhớ em nói [Bm] rằng sao mùa [Em] xuân đến không [Am] vui? Sao mùa [C] xuân đến không tươi? em [G] ơi, có trăng [Em] nào không tà Có diều nào không bay có [Am] tình nào không [D7] say? Em còn [C] nhớ anh nói [Bm] rằng tâm hồn [Em] anh dễ chóng [D7] quên Tâm tình [Am] anh dễ chóng [F] phai em [Em] ơi, có đâu ngờ đến [Am] rằng Có tình [D7] nào không phai như tình anh với [G] em Rồi chiều nào băng [C] giá tâm [Am] hồn tìm đến [B] nhau Em [Am] mơ trong tiếng [D7] hát anh [Em] mơ trong nét [Am] bút, đa [D7] tình [G] sao Trách sao hoa [C] xưa còn [D7] có lúc [G] tàn nhưng riêng [Am] anh dệt [D7] mấy cung [G] đàn Nhạc đời còn ghi những nét thương [D7] yêu hoa tàn tình tan theo không [G] gian

Video hướng dẫn