1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta còn nợ nhau

Cuộn trang

[Am] Em vẫn còn nợ anh trên [E7] sân trường chiều [F] vắng Đưa [Dm] rèm mi thăm [G] thẳm để [C] anh mãi thầm [Am] nhớ Anh vẫn còn nợ em một [F] món quà anh [Dm] gửi Trang [G] thư tình viết [C] vội ngập [E7] ngừng anh lại [G] thôi [E7] Em vẫn còn nợ [Am] anh trong [F] một chiều mưa [Dm] rơi Để [G] anh chờ anh [Dm] đợi đón [E7] em qua lối [Am] này [E7] [Am] Anh vẫn còn nợ [Dm] em buổi chiều nào hò [Bb] hẹn [G] Bên nhau đêm thanh [F] vắng [G] nghe lời hứa mong [E7] manh [Am] Em vẫn còn nợ [Dm] anh một chiều vào cuối [G] hạ Để anh chờ anh [E7] mong cùng dạo phố trong [Am] lành [E7] Thời [Am] gian [E7] trôi qua nhanh [Dm] anh mang tình đi [Bb] mãi [G] Em về theo duyên [F] mới [Dm] đành ngậm ngùi chia [G] phôi [E7] Tuổi [Am] xuân [E7] sao bỡ [F] ngỡ [Dm] nên duyên tình ngẫn [Bb] ngơ [G] Bởi vì ta còn [C] nợ [E7] chưa nói lời yêu [Am] nhau [G] Em vẫn còn nợ anh, anh vẫn còn nợ [F] em [E7] ta mãi còn nợ [Am] nhau

Video hướng dẫn