1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta đã từng

Cuộn trang

[Am] Nhiều lần định muốn [G] nói, rằng anh [F] thấy rất nhớ [G] em Viết [Am] ra và rồi lại xoá, từng dòng tin [F] nhắn anh phân [G] vân Suy [Am] nghĩ tới [G] em làm [F] nỗi nhớ ngút [G] ngàn Từng câu [Am] hỏi trong [G] đầu, em về [F] chưa hay ở [G] đâu? ĐK: Anh [Am] thấy nhớ [G] em, thấy [F] rất nhớ [G] em Đơn [Am] giản thế [G] thôi, mà [F] sao quá xa [G] xôi Anh [Am] nhớ em [G] lắm, vì em [F] từng là cuộc [G] sống Là niềm [Am] tin anh vượt [G] qua nhiều gian [F] khó [G] oh Nhưng [Am] đã xa [G] rồi, niềm [F] tin cũng rẽ [G] đôi Đã [Am] quá nhiều [G] lần làm anh [F] suy nghĩ rối [G] bời Anh [Am] sai nhiều [G] lắm, mà lại [F] chưa từng xin [G] lỗi Chỉ một [Am] câu thôi giá như [G] ngày đó [F] oh [G] oh Anh [Em] giữ em được [Am] rồi!

Video hướng dẫn