1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta đã yêu trong mùa gió

Cuộn trang

[D] ta đã yêu nhau chưa vậy ? [Dsus4] [Esus4] chiều qua rất êm như môi em….. [F#sus4] [D] mây đã trôi xuôi và gió lên….. [Gsus4] [F#sus4] [F#m] tay trong bàn tay ... tóc em như cỏ ... [D] [F#m] ta đã yêu trong mùa gió... [G] [Em] Tình yêu sáng ngời giữ ta lại vs . [E] [F#sus4] [F#m] [Asus4] [Esus4] [G] [F#m7] [Bm] [Bsus4] Đừng đi nhé tình ! Giữ nhau lại thôi ..Bao giờ hết cơ hàn ta xin đem cho môi cười thơ ngây ... [G] [Bm] [E] [Em] Là khi gió về , tóc em mù khơi ... [Bm] [D] Là mây đã về , chiếc hôn nhẹ thôi .. [A] [G] [F#m] Có em dắt ta vào lối yêu thần tiên [A] [D] Ôi ! Tình vô biên ...

Video hướng dẫn