1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta nói nó dzui

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Am] [F] [C] [G] 1. [Am] Sáng ai kia tỉnh giấc [F] kéo lấy chiếc phone lại gần [C] Đưa tay đưa ra, đưa vô [G] sao anh thấy lo lo [Am] Có ai hôm nay lại quên, [F] thất hứa với em rồi kìa [C] Thôi hôm nay coi như xong, [G] cuộc đời mình thật lông bông. 2. [Am] Gọi điện em không bắt máy, [F] nhắn tin em không trả lời [C] Anh phải làm sao đây, [G] cho em chịu nghe đây [Am] Chiều tàn hoàng hôn nắng xuống, [F] em nhắn với anh rằng [C] Sorry em cũng ngủ [G] quên. ĐK: Ta nói [Am] nó vui biết bao nhiêu, [F] anh cứ đắn đo Ta nói nó [C] vui biết bao nhiêu, [G] baby của em Hai đứa chúng [Am] ta hiểu nhau [F] như phép nhiệm màu [C] Anh mong hai ta sẽ yêu [G] nhau. Ta nói nó [Am] vui biết bao nhiêu, [F] em luôn chân thành Ta nói nó [C] vui biết bao nhiêu, baby của [G] anh Hãy nắm đôi [Am] tay [F] nhé [C] Chẳng còn người nào thay thế [G] anh, [Am] baby. * Ta nói nó [Am] vui quá [F] trời, [C] vui quá [G] đê Hai đứa chúng [Am] ta quá [F] vui [C] Anh mong hai ta sẽ yêu [G] nhau.

Video hướng dẫn