1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạ ơn đời

Cuộn trang

1. [Dm] Tim vang còn giây lát [Bb] Hơi run còn thơm [Gm] ngát Dương gian còn trong [Dm] mắt Nghe [G7] tiếng hát chưa nhạt [Dm] tan [Gm] Bao nhiêu là thương [Dm] mến [Bb] Bao nhiêu là quyến [Gm] luyến Với [Dm] bao nhiêu niềm xao xuyến Đời [G7] vắng xa như mẹ [Dm] hiền 2. [Dm] Ôi một lần nương náu [Bb] Đi trên đời chẳng [Gm] lâu Trong trăm mùa xuân [Dm] héo Tay [G7] hái biết bao niềm [Dm] yêu [Gm] Dăm em sèo nhân [Dm] thế [Bb] Chưa phai lòng say [Gm] mê Với [Dm] đôi ba lần gian dối Đời [G7] vẫn ban cho ngọt [Dm] bùi. ĐK: Ôi ơn đời chói [Gm] vói Nhớ [C] khi thân tròn ôm [Dm] gối [Bb] Ba trăm ngày trong [F] gói Ngóng [Am] trông ra đời góp [G] mối chung [Am] vui [Dm] Ôi ơn đời mãi [Gm] mãi Thoát [C] thai theo đời vun [Dm] sới [Bb] Bao nhân tình thế [F] giới Lớn [Am] lên trong vườn ân [G] ái muôn [Dm] đời. 3.[Dm] Mang ơn đời chăn vỗ [Bb] Dâng cho người yêu [Gm] góa Dâng cây đàn bơ [Dm] vơ Dâng [G7] biết bao ân tình [Dm] xưa [Gm] Mang ơn đời nâng [Dm] đỡ [Bb] Dâng nấm mồ thô [Gm] sơ Với [Dm] dâng hương hồn thương nhớ Còn [G7] vấn vương trong chiều [D] tà.

Video hướng dẫn