1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạ ơn

Cuộn trang

1. [D] Dù đến rồi [Em] đi tôi cũng [G] xin tạ ơn [D] người Tạ ơn đời, ta ơn [Em] ai đã đưa [G] em về chốn [D] này Tôi xây mãi cuộc [A] vui Dù đến rồi [Em] đi tôi cũng [G] xin tạ ơn [D] người Tạ ơn [Bm] đời, tạ ơn [Em] ai đã cho [G] tôi Còn những [D] ngày ngồi mơ [A] ước cùng [D] người. ĐK: Ôi mênh [F#m] mông tháng ngày tháng vắng [G] em Tình tựa [Bm] lá bỗng vàng bỗng [Em] xanh Em ra [A] đi như thoáng gió thầm Để lại [Em] đây thành [A] phố không [G] hồn Qua con [F#m] sông nhớ người đă [G] xa Thành phố [Bm] vẫn nắng vàng, vẫn [Em] mưa Cây sang [A] thu lá úa rơi mù Chuyện ngày [Em] xưa heo [G] hút trong [D] mơ 2. Dù đến rồi [Em] đi tôi cũng [G] xin tạ ơn [D] người Tạ ơn đời, tạ ơn [Em] ai đã cho [G] tôi Còn những [D] ngày quên kiếp sống lẻ [A] loi Dù đến rồi [Em] đi tôi cũng [G] xin tạ ơn [D] người Tạ ơn [Bm] đời, tạ ơn [Em] ai đã cho [G] tôi Tình sáng [D] ngời như sao [A] xuống từ [D] trời

Video hướng dẫn