highlight chords
				             [Am]      [Em]      
Ta trở về, ta phải trở về 
 [F]         [G]         
Cây còn thương gốc nước thương nguồn 
 [Dm]           [F]         [E7]   
Lá trên cành còn về ôm đất huống chi con người 
 [Am]      [Em]     
Ta trở về nay ta trở về 
 [F]       [G]      
Cha mẹ nay tóc đã bạc màu 
     [F]       [G]            [Am]  
Từng ngày qua vẫn mong sao sẽ có đến ngày thấy con 
 

     [C]     [Dm]      [Am]        [G]  
Kìa bông lúa cành dâu, đàn em bé với những con trâu 
     [C]      [Dm]       [F]        [C]  
Kìa cây chuối výờn dâu, trái dưa non lắc lư trên đầu 
      [C]    [Dm]       [Am]         [G]  
Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hýõng sao mắt cay cay 
    [C]    [Dm]       [Am]   
Bờ đê vẫn đìu hiu, khói lam chiều 
 

          
Tương tự đoạn đầu 
              
Ta trở về, ta phải trở về 
               
Nghe từng câu hát đón câu vè 
                       
Tiếng ve sầu còn văng vẳng những khi trưa hè 
             
Ta trở về nay ta trở về 
                
Quay về sông núi của Lạc Hồng 
                           
Này cùng nhau hãy vươn vai hết sức góp mình đắp xây 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta trở về-Jimmy Nguyễn

				             [Am]      [Em]      
Ta trở về, ta phải trở về 
 [F]         [G]         
Cây còn thương gốc nước thương nguồn 
 [Dm]           [F]         [E7]   
Lá trên cành còn về ôm đất huống chi con người 
 [Am]      [Em]     
Ta trở về nay ta trở về 
 [F]       [G]      
Cha mẹ nay tóc đã bạc màu 
     [F]       [G]            [Am]  
Từng ngày qua vẫn mong sao sẽ có đến ngày thấy con 
 

     [C]     [Dm]      [Am]        [G]  
Kìa bông lúa cành dâu, đàn em bé với những con trâu 
     [C]      [Dm]       [F]        [C]  
Kìa cây chuối výờn dâu, trái dưa non lắc lư trên đầu 
      [C]    [Dm]       [Am]         [G]  
Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hýõng sao mắt cay cay 
    [C]    [Dm]       [Am]   
Bờ đê vẫn đìu hiu, khói lam chiều 
 

          
Tương tự đoạn đầu 
              
Ta trở về, ta phải trở về 
               
Nghe từng câu hát đón câu vè 
                       
Tiếng ve sầu còn văng vẳng những khi trưa hè 
             
Ta trở về nay ta trở về 
                
Quay về sông núi của Lạc Hồng 
                           
Này cùng nhau hãy vươn vai hết sức góp mình đắp xây 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com