1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta trở về

Cuộn trang

1. [Am] Ta trở về, ta [Em] phải trở về [F] Cây còn thương gốc [G] nước thương nguồn [F] Lá trên cành còn về ôm [Dm] đất huống chi con [E7] người [Am] Ta trở về nay [Em] ta trở về [F] cha mẹ nay tóc [G] đã bạc màu [F] Từng ngày qua vẫn mong [G] sao sẽ có đến ngày thấy [Am] con. ĐK: Kìa bông [C] lúa cành [G] dâu, đàn em [C] bé trên mấy con [G] trâu Kìa cây [Am] chuối vườn [G] dâu, trái dưa [Am] non lắc lư trên [G] đầu Kìa những [C] cánh cò [G] bay, nhìn quê [C] hương sao mắt cay [G] cay Bờ đê [Am] vẫn đìu [G] hiu, khói lam [Am] chiều. 2. [Am] Ta trở về, ta [Em] phải trở về [F] nghe từng câu hát [G] đón câu vè [F] Tiếng ve sầu còn văng [Dm] vẳng những khi trưa [E7][Am] Ta trở về nay [Em] ta trở về [F] quay về sông núi [G] của lạc hồng [F] Này cùng nhau hãy vương [G] vai hết sức góp mình đắp [Am] xây.

Video hướng dẫn