1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta yêu em lầm lỡ

Cuộn trang

[C] Loài cỏ cây man [Am] rợ [C] loài ma quái ngu [G7] si [A7] [Dm] Ta yêu em lầm [Am] lỡ bây giờ [D7] đường nào [G7] đi [C] Em yêu [Am] ma quỷ [Em] dữ [Dm] đã đến [Am] gieo sầu [Em] thương [G7] Em là cây cỏ [C] úa em đến [G7] gieo buồn [C] thương [E] Ta cho em tất cả hỡi nụ [E7] hôn tình [Am] đầu [F] Bây giờ tình tan [Em] vỡ ta còn [Am] lại thương [G7] đau [E] Ta yêu em lầm lỡ ôm vòng [E7] tay dại [Am] khờ [F] Em là loài hoang [Em] thú ta vất [D7] vả tinh [G7] khôn [C] Loài phù hoa mắt [Am] mờ [C] vạc vàng phấn son [G7][A7] [Dm] Nơi mộ hoang lạc [Am] thú em bướm [D7] hồng lửng [G7][C] Ôi chông [Am] gai đầy [Em] lối [Dm] cất bước [Am] đi về [Em] đâu? [G7] Một lần ta lầm [C] lỡ trăm đường [G7] còn sầu [C] đau [E] Ta yêu em vất vả ôi lần [E7] cuối lần [Am] đầu [F] Em là cành gai [Em] sắc cho thịt [Am] nát xương [G7] đau [E] Yêu em nên mất cả vỡ nụ [E7] hôn tình [Am] đầu [F] Yêu là sầu chất [Em] chứa yêu còn [D7] được là [G7] bao? [C] Người ngoảnh lưng giấu [Am] mặt [C] cuộc đời mới đi [G7] xây [A7] [Dm] Đi van xin hạnh [Am] phúc nô lệ [D7] nào rủi [G7] may [C] Ta thương [Am] em nhỏ [Em][Dm] với giấc [Am] mơ bạc [Em] vàng [G7] Em là cây cỏ [C] úa ta là [G7] loài ma [C] hoang

Video hướng dẫn