1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ta

Cuộn trang

Ta [B7] say trong nỗi [Em] buồn Ta cười với niềm [B] vui Ta [Am] đi tìm cội [C] nguồn Ta [F#m] tuôn ra biển [B7] khơi. Ta [E7] đứng trước cổng [Am] trời Ta gọi người trăm [Em] năm Ta [B7] đau cơn mộng [F#7] với Ta buông lời ăn [B7] năn. Ta [E7] chìm giữa sông [Am] mê Ta [E7] đưa tay vẫy [F] gọi Đường [A7] trần gian mịt [D] mù Ta chưa biết lối [G] về. Ta [F#m] mất nhau hôm [B7] qua Ta [Em] tìm nhau hôm [Am] nay Ta [D] mỗi ngày một [G] lạ Ta [Am] chim lạc đường [Em] bay.

Video hướng dẫn