Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tấc đất tấc vàng

Cuộn trang

Một tấc đất là một tấc [Am] vàng Một viên đạn là một chiến [Dm] công [E] Tôi hi sinh vì dân, [Dm] anh hi sinh vì dân [Am] Để diệt xong loài bạo [F] tàn [C] xâm lấn quê [Am] hương [E7] Thề không để một tên sống [Am] còn Thề không để giặc thù tiến [Dm] lên [E] Ta cho nhau niềm tin, [Dm] quân dân ta hùng anh [Am] Vì một viên đạn đồng [F] này, [G] phải lập nên chiến [Am] công Chiến công đó ta xây bằng [G] xương bằng [Am] máu [G] Giữ cho quê hương ta bờ [C] cõi vẹn [Am] toàn [G] Đất ông [Dm] cha phải gìn giữ [G] lấy [Em] Dù một tấc đất cũng là giang [Am] sơn Một tấc đất là một tấc [Am] vàng Một viên đạn là một chiến [Dm] công [E] Non sông đang chờ ta [Dm] muôn dân đang cần ta [Am] Thì một viên đạn đồng [F] này [G] hải lập nên chiến [Am] công