1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tại Anh Không Dũng Cảm

Cuộn trang

Từng ngày [C]qua, ở bên cạnh em mà không n [G]ói ra Rằng con [F]tim của anh đã yêu, yêu em yê [C]u rất nhiều! Tình đơn [F]phương mình anh lặng câm, anh chôn kín [C]trong lòng Sợ nói r [Dm]a thì em sẽ không còn bên anh [G]n ữa Rồi người ta ở đâu tự nhiên cùng em sánh đôi Người ta luôn ở bên cạnh em, quan tâm em rất nhiều Và tim em hình như đã yêu, em như đa xiêu lòng Chợt nhói đau anh biết, anh mất em [C]rồi! Tại vì a [Am]nh đã quá nhút nhát, anh cứ [Em]l uôn yên lặng Tại sao mà [F]khi ở bên cạnh em anh khô [C]ng thể nói ra Những nghĩ [Dm]suy của anh, rằng: [G]“An h yêu [C]mìn h em!” Để giờ [F]đây anh cứ phải oán trá [G]ch anh Tại anh không dũng cảm mới thế nên mất em trong đời Phải chi ngày xưa ở bên cạnh em anh có thể nói lên Nói: “Trái tim của anh dành cho em mà thôi!” Giờ mu [F]ốn nói cũng [Em]không còn [Am]cơ hội

Video hướng dẫn