highlight chords
Verse 1:
[G] Almost Heaven, [Em] West Virginia
[D] Blue Ridge Mountains, [C] Shenandoah [G] River
[G] Life is old here, [Em] older than the trees
[D] younger than the mountains, [C] blowin like a [G] breeze
Chorus:
Country [G] Roads, take me [D] home
To a [Em] place, where I [C] belong
West [G] Virginia, mountain [D] mama
Take me [C] home, country [G] roads
Verse 2:
[G] All my memories [Em] gather round her
[D] Miner's lady, [C] stranger to blue [G] water
[G] Dark and dusty, [Em] painted on the sky
[D] Misty taste of moonshine, [C] teardrop in my [G] eye
Verse 3:
[Em] I hear her [D] voice in the [G] morning hour she calls me
The [C] radio re- [G]minds me of my [D] home far away
And [Em] driving down the [F] road I get a [C] feeling that
I [G] should have been home [D] yesterday, yester-[D7] day
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Take me home country roads

John Denver
Verse 1:
[G] Almost Heaven, [Em] West Virginia
[D] Blue Ridge Mountains, [C] Shenandoah [G] River
[G] Life is old here, [Em] older than the trees
[D] younger than the mountains, [C] blowin like a [G] breeze
Chorus:
Country [G] Roads, take me [D] home
To a [Em] place, where I [C] belong
West [G] Virginia, mountain [D] mama
Take me [C] home, country [G] roads
Verse 2:
[G] All my memories [Em] gather round her
[D] Miner's lady, [C] stranger to blue [G] water
[G] Dark and dusty, [Em] painted on the sky
[D] Misty taste of moonshine, [C] teardrop in my [G] eye
Verse 3:
[Em] I hear her [D] voice in the [G] morning hour she calls me
The [C] radio re- [G]minds me of my [D] home far away
And [Em] driving down the [F] road I get a [C] feeling that
I [G] should have been home [D] yesterday, yester-[D7] day

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com