highlight chords
You can take my [A] heart for a walk on the [D] beach
You can take my [A] heart for a little [D] trip
You can take my [A] heart very close to your [D] heart
You can take my [A] heart forever if you [D] like
But [A] not every [Em] heart be-[F#m] longs to any [D] other
[A] You and [Em] I, You and [F#m] I are [D] meant to be
I'm the one for [A] you, You're the one for [Em] me
You love me [Bm] as much as I do
[D] When you [A] look at me and we're skin to skin
I [Em] want you [Bm] so please come [D] in
And you [A] love me more and more
And my [Em] love grows up with [D] you
And you [A] kiss me more and more
And I kiss you, [D] too, and I [A] kiss you, [D] too
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Take my heart

Soko
You can take my [A] heart for a walk on the [D] beach
You can take my [A] heart for a little [D] trip
You can take my [A] heart very close to your [D] heart
You can take my [A] heart forever if you [D] like
But [A] not every [Em] heart be-[F#m] longs to any [D] other
[A] You and [Em] I, You and [F#m] I are [D] meant to be
I'm the one for [A] you, You're the one for [Em] me
You love me [Bm] as much as I do
[D] When you [A] look at me and we're skin to skin
I [Em] want you [Bm] so please come [D] in
And you [A] love me more and more
And my [Em] love grows up with [D] you
And you [A] kiss me more and more
And I kiss you, [D] too, and I [A] kiss you, [D] too

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com