1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạm biệt Huế

Cuộn trang

Theo [C] em lên những ngôi [G] đền Chén vàng chén [Dm] ngọc đắm [G6] chìm sông [C] sâu Mặt trời [Dm] vàng và mắt em [Dm] nâu [G] Cho anh gởi [Dm] Huế một [F] câu thơ [G] tình Huế [C] ơi [Am] Áo trắng ngày [Dm] xưa thuở tìm [Em] em không [F] thấy Mênh mang mấy nhịp Trường [G] Tiền nắng [Dm] lên Nắng [Am] lên từ phía nón [G] em nghiêng qua [C] cầu Huế [C] ơi . . . Nhịp cầu [Dm] cong mà con đường thì [F] thẳng Một đời [Am] anh tìm mãi Huế nơi [Dm] mô Con sông dùng [G] dằng con sông không [Am] chảy Sông chảy vào [Dm] lòng nên Huế rất [C] sâu Huế [C] ơi . . . Tạm biệt [Dm] nhau mà trong lòng còn [F] Huế Hải Vân [Am] ơi đừng tắt ngọn sao [Dm] khuya Xin tạ [Am] từ với chiếc hôn thầm lặng Anh trở [G] về hóa [F] đá phía bên [C]

Video hướng dẫn