highlight chords
Theo [C] em lên những ngôi [G] đền 
Chén vàng chén [Dm] ngọc đắm [G6] chìm sông [C] sâu 
Mặt trời [Dm] vàng và mắt em [Dm] nâu [G]
Cho anh gởi [Dm] Huế một [F] câu thơ [G] tình 
Huế [C] ơi [Am]
Áo trắng ngày [Dm] xưa thuở tìm [Em] em không [F] thấy 
Mênh mang mấy nhịp Trường [G] Tiền nắng [Dm] lên 
Nắng [Am] lên từ phía nón [G] em nghiêng qua [C] cầu 
Huế [C] ơi . . . 
Nhịp cầu [Dm] cong mà con đường thì [F] thẳng 
Một đời [Am] anh tìm mãi Huế nơi [Dm] mô 
Con sông dùng [G] dằng con sông không [Am] chảy 
Sông chảy vào [Dm] lòng nên Huế rất [C] sâu 
Huế [C] ơi . . . 
Tạm biệt [Dm] nhau mà trong lòng còn [F] Huế 
Hải Vân [Am] ơi đừng tắt ngọn sao [Dm] khuya 
Xin tạ [Am] từ với chiếc hôn thầm lặng 
Anh trở [G] về hóa [F] đá phía bên [C]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạm biệt Huế

Xuân An , Thu Bồn
Theo [C] em lên những ngôi [G] đền 
Chén vàng chén [Dm] ngọc đắm [G6] chìm sông [C] sâu 
Mặt trời [Dm] vàng và mắt em [Dm] nâu [G]
Cho anh gởi [Dm] Huế một [F] câu thơ [G] tình 
Huế [C] ơi [Am]
Áo trắng ngày [Dm] xưa thuở tìm [Em] em không [F] thấy 
Mênh mang mấy nhịp Trường [G] Tiền nắng [Dm] lên 
Nắng [Am] lên từ phía nón [G] em nghiêng qua [C] cầu 
Huế [C] ơi . . . 
Nhịp cầu [Dm] cong mà con đường thì [F] thẳng 
Một đời [Am] anh tìm mãi Huế nơi [Dm] mô 
Con sông dùng [G] dằng con sông không [Am] chảy 
Sông chảy vào [Dm] lòng nên Huế rất [C] sâu 
Huế [C] ơi . . . 
Tạm biệt [Dm] nhau mà trong lòng còn [F] Huế 
Hải Vân [Am] ơi đừng tắt ngọn sao [Dm] khuya 
Xin tạ [Am] từ với chiếc hôn thầm lặng 
Anh trở [G] về hóa [F] đá phía bên [C]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com