1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạm biệt tình yêu

Cuộn trang

1. Nguyễn Hưng hát tone [Cm] [Cm] Chỉ có [G] em trong màn [Fm] đêm căn phòng [Cm] vắng Nhớ đến [G] anh hoen bờ [Fm] mi tình [G] gian dối [Ab] Xót [Bb] xa ân tình [Cm] xưa lời yêu đã thay lòng [Ab] Xé nát [Bb] tim em bằng lời [Cm] yêu đầu môi dối gian. Người yêu [Fm] ơi đành chia tay khi anh đã thay [Cm] lòng Ân tình không còn bên đời tình tôi [Fm] ta lời thề xưa yêu em là [G] gian dối [Ab] Nước mắt đắng [Bb] cay khi tình [Cm] yêu ngày xưa đã qua [Ab] Chia tay em [Bb] nhé, khi ân [Ab] tình đã không [Bb] còn Tiếng yêu [Ab] xưa đã xa [Bb] rồi … [G] Goodbye, goodbye [Cm] my love ------- 2. Lưu Bích hát tone [Fm] [Fm] Chỉ có [C] em trong màn [Bbm] đêm căn phòng [Fm] vắng Nhớ đến [C] anh hoen bờ [Bbm] mi tình [C] gian dối [C#] Xót [Eb] xa ân tình [Fm] xưa lời yêu đã thay lòng [C#] Xé nát [Eb] tim em bằng lời [Fm] yêu đầu môi dối gian. Người yêu [Bbm] ơi đành chia tay khi anh đã thay [Fm] lòng Ân tình không còn bên đời tình tôi [Bbm] ta lời thề xưa yêu em là [C] gian dối [C#] Nước mắt đắng [Eb] cay khi tình [Fm] yêu ngày xưa đã qua [C#] Chia tay em [Eb] nhé, khi ân [C#] tình đã không [Eb] còn Tiếng yêu [C#] xưa đã xa [Eb] rồi … [C] Goodbye, goodbye [Fm] my love ------- 3. Lưu Bích & Nguyễn Hưng song ca tone [Dm] [Dm] Chỉ có [A] em trong màn [Gm] đêm căn phòng [Dm] vắng Nhớ đến [A] anh hoen bờ [Gm] mi tình [A] gian dối [Bb] Xót [C] xa ân tình [Dm] xưa lời yêu đã thay lòng [Bb] Xé nát [C] tim em bằng lời [Dm] yêu đầu môi dối gian. Người yêu [Gm] ơi đành chia tay khi anh đã thay [Dm] lòng Ân tình không còn bên đời tình tôi [Gm] ta lời thề xưa yêu em là [A] gian dối [Bb] Nước mắt đắng [C] cay khi tình [Dm] yêu ngày xưa đã qua [Bb] Chia tay em [C] nhé, khi ân [Bb] tình đã không [C] còn Tiếng yêu [Bb] xưa đã xa [C] rồi … [A] Goodbye, goodbye [Dm] my love

Video hướng dẫn