1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tạm biệt

Cuộn trang

Giờ chia tay đã [D] đến bạn [G] ơi Mới đây [Em] thôi ta còn với [A] nhau Giờ chia tay đã [D] đến bạn [G] ơi Mới hôm [Em] qua ta cùng với [A7] nhau. Tay trong [F#] tay vai sát vai ta [D] chung đường Này bạn [G] thân ơi giờ nay [E] chia tay và xin [A] nhớ Trong tim [F#] ta luôn khắc ghi bao [D] kỷ niệm Dù thời [G] gian trôi dù nhiều [E] ngăn cách Và xin [A7] nhớ nhau từ [D] đây. ĐK: Bước trên [D] đường bạn hiền ơi xin [F#m] nhớ Nơi xa [G] ấy chắc sẽ không gặp [F#m] nhau Ta luôn [G] nhớ mãi mãi không hề [F#m] phai Không bao [Em] giờ quên hình bóng [A7] nhau. Vẫy tay [D] chào bạn hiền ơi xin [F#m] chúc Môi muốn [G] nói mấp máy không thành [F#m] câu Thôi xin [G] chúc mãi mãi luôn thành [F#m] công Luôn yêu [Em] đời trên đường sắp [A7] đi luôn bình [D] an.

Video hướng dẫn