1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tám điệp khúc

Cuộn trang

Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu Bàn [Bb] tay năm ngón mưa [Gm] sa [C] Dìu anh trong tiếng [F] thở Đưa [Dm] tiễn anh đi vào đời Mẹ Việt [Bb] Nam ơi Hai mươi [F] năm ngăn lối [Gm] rẽ đường [Dm] về. Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu Bàn [Bb] tay đón gió muôn [Gm] phương [C] Bàn tay đan gối [F] mộng Đưa [Dm] tiễn anh đi vào đời Mẹ Việt [Bb] Nam ơi Hai mươi [F] năm ngăn lối [Gm] rẽ đường [Dm] về. DK: Tiếng [G] hát hát trên [Dm] môi Giấc [G] ngủ ngủ trong [Dm] nôi Một [Bb] đàn, đàn chim [G] nhỏ Bay khắp [Bb] trời Việt Nam mến [F] yêu Ôi [Dm] tiếng chim muông gọi đàn Mẹ Việt [Bb] Nam ơi Con xin [F] dâng hiến [Gm] trọn cả [Dm] đời. 2. Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu Trùng [Bb] dương sóng nước bao [Gm] la [C] Trùng dương vang tiếng [F] gọi Ôi [Dm] sóng thiêng em về trời Mẹ Việt [Bb] Nam ơi Con xin [F] ghi xin khắc [Gm] nguyện lời [Dm] thề. 3. Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu Rừng [Bb] thiêng lá đổ âm [Gm] u [C] Rừng thiêng vang tiếng [F] gọi Ôi [Dm] núi thiêng em về nguồn Mẹ Việt [Bb] Nam ơi Con xin [F] ghi xin khắc [Gm] nguyện lời [Dm] thề.

Video hướng dẫn