highlight chords
Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng
Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu
Bàn [Bb] tay năm ngón mưa [Gm] sa
[C] Dìu anh trong tiếng [F] thở
Đưa [Dm] tiễn anh đi vào đời
Mẹ Việt [Bb] Nam ơi
Hai mươi [F] năm ngăn lối [Gm] rẽ đường [Dm] về.
Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng
Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu
Bàn [Bb] tay đón gió muôn [Gm] phương
[C] Bàn tay đan gối [F] mộng
Đưa [Dm] tiễn anh đi vào đời
Mẹ Việt [Bb] Nam ơi
Hai mươi [F] năm ngăn lối [Gm] rẽ đường [Dm] về.
DK:
Tiếng [G] hát hát trên [Dm] môi
Giấc [G] ngủ ngủ trong [Dm] nôi
Một [Bb] đàn, đàn chim [G] nhỏ
Bay khắp [Bb] trời Việt Nam mến [F] yêu
Ôi [Dm] tiếng chim muông gọi đàn
Mẹ Việt [Bb] Nam ơi
Con xin [F] dâng hiến [Gm] trọn cả [Dm] đời.
2. Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng
Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu
Trùng [Bb] dương sóng nước bao [Gm] la
[C] Trùng dương vang tiếng [F] gọi
Ôi [Dm] sóng thiêng em về trời
Mẹ Việt [Bb] Nam ơi
Con xin [F] ghi xin khắc [Gm] nguyện lời [Dm] thề.
3. Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng
Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu
Rừng [Bb] thiêng lá đổ âm [Gm] u
[C] Rừng thiêng vang tiếng [F] gọi
Ôi [Dm] núi thiêng em về nguồn
Mẹ Việt [Bb] Nam ơi
Con xin [F] ghi xin khắc [Gm] nguyện lời [Dm] thề.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tám điệp khúc

Anh Việt Thu
Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng
Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu
Bàn [Bb] tay năm ngón mưa [Gm] sa
[C] Dìu anh trong tiếng [F] thở
Đưa [Dm] tiễn anh đi vào đời
Mẹ Việt [Bb] Nam ơi
Hai mươi [F] năm ngăn lối [Gm] rẽ đường [Dm] về.
Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng
Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu
Bàn [Bb] tay đón gió muôn [Gm] phương
[C] Bàn tay đan gối [F] mộng
Đưa [Dm] tiễn anh đi vào đời
Mẹ Việt [Bb] Nam ơi
Hai mươi [F] năm ngăn lối [Gm] rẽ đường [Dm] về.
DK:
Tiếng [G] hát hát trên [Dm] môi
Giấc [G] ngủ ngủ trong [Dm] nôi
Một [Bb] đàn, đàn chim [G] nhỏ
Bay khắp [Bb] trời Việt Nam mến [F] yêu
Ôi [Dm] tiếng chim muông gọi đàn
Mẹ Việt [Bb] Nam ơi
Con xin [F] dâng hiến [Gm] trọn cả [Dm] đời.
2. Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng
Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu
Trùng [Bb] dương sóng nước bao [Gm] la
[C] Trùng dương vang tiếng [F] gọi
Ôi [Dm] sóng thiêng em về trời
Mẹ Việt [Bb] Nam ơi
Con xin [F] ghi xin khắc [Gm] nguyện lời [Dm] thề.
3. Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng
Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu
Rừng [Bb] thiêng lá đổ âm [Gm] u
[C] Rừng thiêng vang tiếng [F] gọi
Ôi [Dm] núi thiêng em về nguồn
Mẹ Việt [Bb] Nam ơi
Con xin [F] ghi xin khắc [Gm] nguyện lời [Dm] thề.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com