1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tám mối phúc thật

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Nguyễn Sông Núi
Nguồn: thanhcavietnam.net