1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tám Mối Phúc Thật

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Nguyễn Sông Núi

Nguồn: thanhcavietnam.net