1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tám nẻo đường thành

Cuộn trang

Bé thơ [Am] ơi, bé thơ [F] ơi nín đi đừng [Am] khóc. Xót xa [E7] nhiều trào thêm nước mắt Chiến tranh [Am] nào mà không tan nát Khói lên [F] cao trắng tay [Am] mau dân nghèo lơ [F] láo Mẹ bồng [Am] con giờ về [Dm] đâu Nhìn vành [G] tang con quấn ngang [C] đầu. Xác ai [Am] đây chết hôm [F] qua đến nay còn [Am] thấy Vắt cơm [E7] gầy nằm trong gói giấy Dưới chân [Am] tường nhà ai đang cháy Ðốt đêm [F] đen trái châu [Am] treo thay đèn lấp [F] lánh Cầu Chữ [Am] Y, lộ Hàng [Dm] Xanh Lửa bạo thiêu tám nẻo đường [Am] thành. Ðầu [C] xuân súng [F] nổ reo [G] rắc tóc [C] tang Giờ [G] đây nhúm [Em] lửa thiêu đốt phố [G] phường Súng [E7] nào giết trẻ đêm [Am] đen Súng [C] nào banh [F] xác mẹ [C] hiền Một lần [Dm] đêm vài tan [E7] biến mộ dầy [Am] thêm. Khóc quê [Am] hương suốt hai [F] mươi năm ngoài lửa [Am] khói Cũng do [E7] một bàn tay anh mãi Nếu xa [Am] lạ thì không ai nói Ðếm đi [F] anh, đếm đi [Am] anh bao hồn oan [F] đó Mồ chẳng [Am] xinh, cỏ chẳng [Dm] xanh Người nghìn sau nhắc chuyện đường [Am] thành.

Video hướng dẫn