1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tâm sự ngày cưới

Cuộn trang

Chẳng biết sao buồn đến trong ngày [Dm] vui Chỉ thấy trong lòng tình dâng khó vơi Biết [C] mai sẽ lìa xa [Am] rồi, theo [Dm] chồng về bến tương [Bb] lai Thấy lòng [F] sao vấn vương nhiều [A7] nỗi. Còn đấng sinh thành lấy ai phụng [Dm] dưỡng Kìa nước trong nguồn và công Thái Sơn Đến [C] nay đã chẳng đáp [A7] đền Quên [Dm] phần dạy dỗ em [Bb] thơ có làm [A7] sao vững dạ theo [Dm] chồng. Thân em ví [Gm] sẻ làm [Dm] đôi Hiếu tình chỉ mong vẹn toàn trong [Bb] ngày vui [Dm] nhất Thân [Bb] gái như một cành [C] hoa [Gm] Nở có một [A7] lần để rồi tàn đi, nào có hơn [Dm] gì Thật lắm vui buồn đến trong ngày [Dm] cưới Tạo hoá an bài đành cam thế thôi Những [C] ai đã rồi trong [Am] đời có [Dm] hiểu thì mới thương [Bb] tôi Nỗi niềm [A7] riêng nói chẳng lên [Dm] lời

Video hướng dẫn