1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tâm sự người lính đồn xa

Cuộn trang

1. Đêm [Em] nay nhìn trăng thượng tuần Mùa trăng của ngày xưa Bọn mình chia [Am] tay tôi về khu [Em] chiến Nàng sống nơi đô [G] thành Lâu chẳng gặp [B] nhau nhưng khó [B7] quên. 2. Khi [Em] xưa đang tuổi học trò Thường hay nhiều mộng mơ Giận hờn vu [Am] vơ nay là lính [Em] chiến Bạc áo phong sương [G] rồi Nhưng má người [B7] yêu chẳng hề [Em] phai. ĐK: [Em] Hôm qua ngồi đọc thư của người yêu Nàng kể lại tâm [Am] tư những ngày tôi xa [G] vắng Có [Em] người ngỏ ý thương [Am] em Nhưng em thưa [D] rằng vì [G] đã yêu một [Em] người. 3. Đêm [Em] nay ngồi bên tiền đồn Đọc thư của người yêu Hoả châu soi [Am] sáng anh càng thương [Em] lắm Người chiến binh chung [G] tình Hơn nữa chỉ [B7] yêu một mình [Em] em.

Video hướng dẫn