1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tâm sự người lính trẻ

Cuộn trang

1. Từ [Am] khi anh thôi [Em] học từ [E7] khi đôi lứa đôi [Am] đường Từ [G] sông ngăn núi [C] trở tạ từ [E7] không nói nên [Am] lời Từ [E7] khi gót sông hồ ngược [Am] xuôi ôi những đêm thật [Dm] dài hồn [G] nghe thương nhớ [C] ai Một [E7] năm tìm vui nơi quan [Dm] tái chưa về một [E7] lần dù chỉ một lần [Am] thôi. 2. Tàn [Am] đêm anh chưa [Em] ngủ lều [E7] xưa hoen bóng trăng [Am] gầy Từ [G] khi ta cách [C] trở, kỷ [E7] niệm chưa xóa bao [Am] giờ Người [E] ơi nếu hay rằng vì [Am] yêu vai áo tôi bạc [Dm] màu để [G] yên vui lối [C] xưa Tình [E7] yêu vừa nhen tin đôi [Dm] lứa xin hẹn một [E7] lời dù chỉ một lời [Am] thôi. ĐK: Đầu [G] Xuân mình yêu [C] nhau cuối [E7] hè mình giã [Am] từ Mùa [Em] thu xuôi quân về biên [F] khu [Am] Cho đến đông [Dm] tàn chỉ [E7] nhận một lần [Am] thư Mong [C] sao em anh [Em] hiểu, đời [E7] lính dẫu phong [Am] trần Nhưng yêu như yêu nhân [Dm] tình và đậm [G] đà như chúng [C] mình Những đêm hẹn [E7] hò, giận hờn rồi yêu nhau [Am] hơn. 3. Từ [Am] khi anh thôi [Em] học lòng [E7] thương biết mấy cho [Am] vừa Đời [G] trai chưa biết [C] mỏi, ngại [E7] gì giông tố trong [Am] đời Cầu [E7] xin tóc em còn màu [Am] xanh xin má em còn [Dm] hồng, và [G] môi em vẫn [C] nồng Đại [E7] đương tình yêu dâng cao [Dm] sóng xin về ngập [E7] tràn lòng chúng mình chờ [Am] mong.

Video hướng dẫn