1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tâm sự người thương binh

Cuộn trang

1. Từ [Dm] ngày bọn mình chia [F] tay đến [A7] nay đã ba năm vừa [Dm] đầy Từ [F] dạo giã từ gian [C] nan thôi [F] trả anh màu [Bb] áo lãng [F] du [A7] Các anh vẫn miệt [Dm] mài vui đời trai chiến [A7] đấu Tôi [C] không quên nguyện [F] cầu cho [Dm] bạn bè họp [Gm] nhau Ngày tháng qua [A7] mau ba năm rời tay [Dm] súng ĐK: Đêm [Gm] nay [Bb] tôi ngoảnh mặt [Dm] lại [F] trông về biên [C] cương Nhớ [Dm] bọn mình dăm [Gm] đứa yêu nhau [C] hơn cả tình [F] nhân Bây [Bb] giờ [A7][Dm] còn [Gm] hay mỗi người mỗi [A7] phương Tâm [Gm][Bb] tôi vẫn về [Dm] tìm [F] khi lòng chưa [C] quên Chiến [Dm] trường còn tiếng [Gm] súng khi đêm [C] đen còn hỏa [F] châu Hết [Bb] rồi, [A7] nhưng vẫn [Dm] thèm vẫn [A7] mơ đời lính trận 2. Người [Dm] tình ngày nào tôi [F] yêu lắm [A7] khi viết thư thăm bọn [Dm] mình Giờ [F] làm vợ hiền thương [C] binh nên [F] đời với nhiều [Bb] nỗi ưu [F] phiền [A7] Những đêm trông trời [Dm] buồn tôi chợt nghe thương [A7] nhớ Nên [C] không quên nguyện [F] cầu quê [Dm] mẹ ngừng khổ [Gm] đau Chinh chiến qua [A7] mau để người thương mến [Dm] nhau

Video hướng dẫn