1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tâm sự

Cuộn trang

Khi mùa thu đến [C] ánh hoa phù [Dm] dung in [G] cành Nhìn đàn bướm trắng bay [F] nhanh mỏng [Em] manh [Am] Những giấc mơ [Dm] xưa hiện về giữa lúc ánh [F][D7] Anh biết nói [G] gì lúc về [C] thu? ĐK: Một [C] phút điên cuồng Cô Tô [F] mất Ngàn [Dm] năm ân [D7] hận nữa [G] Phù Sai Nên [Em] anh ghê sợ cho đôi [G] mắt Giấc [F] mộng đêm [G] nào trong Liễu [C] Trai Mộng [C] đã qua rồi anh mới [F] nhớ Rằng [Dm] xưa Bao Tự cũng cuồng [G] điên Bao [Em] nhiêu tơ lụa đem xé [G] nát Mong [F] được tiếng [G] cười trong [C] mắt em. Đường về ngàn [F] lối Giòng sông [Dm] xưa còn in bóng mây [C] đi Tình yêu [G] em như còn [Dm] mãi Trang giấy [G] nào viết [Dm] đủ nét tình [G] si Để [C] có những chiều im tắm [F] nắng Người [Dm] ta nhớ [D7] lại mối tình [G] đi Theo [Em] trăng không ngủ anh thao [G] thức Sao [F] nỡ dối [G7] lòng Dương Quý [C] Phi!.

Video hướng dẫn