1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tấm thẻ bài rách tên

Cuộn trang

1. Tấm thẻ bài [Am] này, anh [G] để lại cho em làm [C] gì ? [Em] Anh để lại [Am] đây, để muôn đời tiếc [C] nhớ, hay [G] nuôi thêm hận [Am] thù [Dm][Am] Này loại máu, này loại [C] máu, với số quân [Dm] anh chữ vẫn còn [Am] nguyên Chỉ tên [E] anh, chỉ tên anh, rách nát nhạt [Am] nhòa viên đạn [G] nào sao quá oan [C]nghiệt [E7] 2. Khóc một ngàn [Am] ngày, đến vạn [G] ngày chưa vơi [C] mạch sầu [Em] Anh vẫn nằm [Am] đây mà sao đạn nỡ [C] xóa tên [G] anh trên thẻ [Am] bài [Dm][Am] Còn gì nữa, còn gì [C] nữa với máu đông [Dm] khô mách nói người [Am] thân Sống hiên [E7] ngang, sống gian nan khắp chốn mọi [Am] miền qua một [G] đời tên chẵng còn [Am] nguyên ĐK: Này sợi nhớ lần qua phố [Am] vui anh gửi [G] em, tấm thẻ bài [C] này Và nói [Em] đây là tấm kim [Am] ngân, anh để lại cho [Em] mình Em nào [Am] hay, nào mơ, nào ước chi [Dm] đâu ? Nay đợi [G] anh, về cõi thiên [C] thu, em mới biết lòng [E7] đau 3. Chiến cuộc nào [Am] rồi, chẵng lụn [G] tàn sau bao năm [C] dài [Em] Anh nằm bình [Am] yên, để nguôi hờn [C] oán, phút [G] cuối chưa quên, người [Am] tình[Dm][Am] Đừng sợ nữa, đừng sợ [C} nữa, đã có em [Dm] đây, vuốt mắt ngàn [Am] hu Có em [E7] đây giữ trên tay tấm thẻ bài [Am] này, xin một [G] đời góa bụa cùng [Am] anh

Video hướng dẫn