highlight chords
1. [G] Xin cho con quên [Am] đi bao nhiêu gian [D7] truân ngày buồn đưa [G] tới
Xin cho con luôn [Am] luôn bao dung yêu [D7] thương người đời gian [Em] dối [G7][C] Chúa đã chết cho tội [G] con rồi, vì [C] Chúa đã thứ tha tội [G] con rồi
Tình [C] Chúa ủ ấp tâm hồn [G] con hoài, cho [A7] dù thời gian trôi theo năm [D7] tháng
ÐK: Ngài [G] ơi, xin nghe [D7] đây, câu hát tri [C] ân Ngài 
[Am] Tình [D7] thương bao la [A7] thay như trời [D7] biển khơi 
Ngài [G] ơi, tin con đi, con yêu [C] mến Ngài
Tình [D7] con tuy phôi pha, nhưng chân thành [G] thiết tha
2. [G] Xin cho con quên [Am] đi bao nhiêu đam [D7] mê dại khờ thơ [G] ấu
Xin cho con luôn [Am] luôn ghi sâu tâm [D7] tư tình Ngài yêu [Em] dấu [G7] 
Tình [C] đó sưởi ấm tâm hồn [G] con nhiều. Tình [C] đó dẫn lối cho [G] đời con 
Tình [C] đó vẫn sống trong lòng [G] con hoài, cho [A7] dù thời gian trôi theo năm [D7] tháng
3. [G] Xin cho con quên [Am] đi âu lo tương [D7] lai ngày ngày day [G] dứt
Xin cho con luôn [Am] luôn ghi sâu tâm [D7] tư tình Ngài tha [Em] thiết [G7][C] Chúa đã lắng nghe lời [G] con cầu. Vì [C] Chúa đã sống thân [G] phận con
Vì [C] Chúa đã xót thương người [G] dân nghèo, nên [A7] Ngài đã sinh xuống nơi dương [D7] thế
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tâm tình ca 1

Linh Mục Thành Tâm
1. [G] Xin cho con quên [Am] đi bao nhiêu gian [D7] truân ngày buồn đưa [G] tới
Xin cho con luôn [Am] luôn bao dung yêu [D7] thương người đời gian [Em] dối [G7][C] Chúa đã chết cho tội [G] con rồi, vì [C] Chúa đã thứ tha tội [G] con rồi
Tình [C] Chúa ủ ấp tâm hồn [G] con hoài, cho [A7] dù thời gian trôi theo năm [D7] tháng
ÐK: Ngài [G] ơi, xin nghe [D7] đây, câu hát tri [C] ân Ngài 
[Am] Tình [D7] thương bao la [A7] thay như trời [D7] biển khơi 
Ngài [G] ơi, tin con đi, con yêu [C] mến Ngài
Tình [D7] con tuy phôi pha, nhưng chân thành [G] thiết tha
2. [G] Xin cho con quên [Am] đi bao nhiêu đam [D7] mê dại khờ thơ [G] ấu
Xin cho con luôn [Am] luôn ghi sâu tâm [D7] tư tình Ngài yêu [Em] dấu [G7] 
Tình [C] đó sưởi ấm tâm hồn [G] con nhiều. Tình [C] đó dẫn lối cho [G] đời con 
Tình [C] đó vẫn sống trong lòng [G] con hoài, cho [A7] dù thời gian trôi theo năm [D7] tháng
3. [G] Xin cho con quên [Am] đi âu lo tương [D7] lai ngày ngày day [G] dứt
Xin cho con luôn [Am] luôn ghi sâu tâm [D7] tư tình Ngài tha [Em] thiết [G7][C] Chúa đã lắng nghe lời [G] con cầu. Vì [C] Chúa đã sống thân [G] phận con
Vì [C] Chúa đã xót thương người [G] dân nghèo, nên [A7] Ngài đã sinh xuống nơi dương [D7] thế

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com