1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tâm tình ca 1

Cuộn trang

Tone Hoang Oanh la A - Capo 2 choi G 
 
1. [G] Xin cho con quên [C] đi bao nhiêu gian [Am] truân ngày buồn đưa [G] tới 
Xin cho con luôn [C] luôn bao dung yêu [Am] thương người đời gian [G] dối [G7] 
[C] Chúa đã chết cho tội [G] con rồi, vì [C] Chúa đã thứ tha tội [G] con rồi 
Tình [C] Chúa ủ ấp tâm hồn [G] con hoài, cho [A7] dù thời gian trôi theo năm [D7] tháng 
 
ÐK: Ngài [G] ơi, xin nghe đây, câu hát tri [C] ân Ngài 
[A7] Tình [D7] thương bao la [A7] thay như trời [G] biển khơi 
Ngài [Em] ơi, tin con đi, con yêu [Am] mến Ngài 
Tình [D7] con tuy phôi pha, nhưng chân thành [G] thiết tha 
 
2. [G] Xin cho con quên [C] đi bao nhiêu đam [Am] mê dại khờ thơ [G] ấu 
Xin cho con luôn [C] luôn ghi sâu tâm [Am] tư tình Ngài yêu [G] dấu [G7]  
Tình [C] đó sưởi ấm tâm hồn [G] con nhiều. Tình [C] đó dẫn lối cho [G] đời con 
Tình [C] đó vẫn sống trong lòng [G] con hoài, cho [A7] dù thời gian trôi theo năm [D7] tháng 
 
3. [G] Xin cho con quên [C] đi âu lo tương [Am] lai ngày ngày day [G] dứt 
Xin cho con luôn [C] luôn ghi sâu tâm [Am] tư tình Ngài tha [G] thiết [G7]  
[C] Chúa đã lắng nghe lời [G] con cầu. Vì [C] Chúa đã sống thân [G] phận con 
[C] Chúa đã xót thương người [G] dân nghèo, nên [A7] Ngài đã sinh xuống nơi dương [D7] thế

Video hướng dẫn