1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tâm tình ca 4

Cuộn trang

Chiều [Am] nào, trời khuya hoang [C] vắng núi cây [E] dầu Buồn [G] đau, mồ hôi như [E7] máu, nhỏ chan [Am] hoà Nằm [Am] kia [A] đồ đệ yêu [A7] dấu, ngủ say [Dm] vùi Chúa riêng một [Bm] mình, vì tội nhân [E7] thế nâng chén [A] sầu Lạy cha nhân [C#7] ái yêu thương bao [F#m] dung Luôn luôn trông [Bm] chờ, người con phung [E] phá Như chiên đi [E7] hoang sớm biết tìm [A] về Thật tâm thống [C#7] hối Cha ơi Cha [F#m] ơi [A7] Xin Cha thương [D] tình [Bm] Hãy tha thứ [E] cho thêm một lần [E7] nữa con đây dại [A] khờ Niềm [Am] đau càng thêm chua [C] xót lúc đêm [E] tàn Từ [G] xa, vọng về than [E7] trách tiếng canh [Am] gà Còn [Am] chi [A] đồ đệ thân [A7] tín đã bội [Dm] tình Biết đâu ông [Bm] này nào ai có [E7] biết sao hỏi [A] hoài Rồi [Am] đây, đồi trơ nắng [C] cháy chốn pháp [E] trường Vì [G] yêu Ngài cam mang [E7] lấy án thập [Am] hình Triều [Am] thiên [A] vòng gai đinh [A7] sắt xé thân [Dm] mình Dưới chân thập [Bm] hình, Mẹ đang [E7] đứng đó tê tái [A] lòng

Video hướng dẫn