1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tâm tình đầu xuân với mẹ Maria

Cuộn trang

Ô [A] kìa xuân [C#m] đã đến [F#m] rồi Lòng [Bm] con cảm [E] thấy bồi hồi biết [A] bao Nắng [D] xuân lơi [A] lả cành đào Tình [F#m] xuân man mác dạt dào ý [E] thơ Nhìn [A] đàn bướm [F#m] trắng nhởn nhơ Lòng [Bm] con cảm [E] thấy ước mơ nước [A] Trời Đường [D] trần xa [A] quá Mẹ [C#m] ơi Nhiều [Bm] khi mệt [E] mỏi rã rời xác [A] thân [D] Mẹ cho thêm [C#m] một mùa xuân [Bm] Đàn con luôn tha [E] thiết tri ân Mẹ [A] nhiều [D] Tình Mẹ bao la mang [C#m] đến khắp dương [F#m] trần Xuân [Bm] nầy con xin [E] Mẹ thật nhiều ủi [A] an [E] Con [A] thương mến [F#m] Mẹ nồng [D] nàn Nhìn [E] Mẹ lòng [Bm] thấy chứa chan ân [A] tình Thiết [D] tha dâng [A] Mẹ tràng [C#m] kinh Tâm [Bm] tư chỉ Mẹ con [E] mình biết [A] thôi

Video hướng dẫn