1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tâm tình thống hối

Lm. Văn Chi
Nguồn: thanhcavietnam.net