1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tam Tòa - Nước mắt em tôi

Phạm Trung - Thơ: Nắng Sài Gòn
Nguồn: thanhcavietnam.net