1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tám vạn sáu ngàn bốn trăm lần nhớ em

Cuộn trang

Ngày [Em] tháng trôi [C] qua, anh phải [D] sống một mình [Em] anh Ngày [Em] tháng trôi [C] qua, anh phải [D] sống không có [G] em Người có [Am] biết anh nhớ [D] em nhiều nhiều [Bm] lắm em biết [Em] không Người [C] ơi em ở [D] đâu trả lời [Em] anh Ngày [Em] tháng trôi [C] qua, anh phải [D] sống trong buồn [Em] đau Ngày [Em] tháng trôi [C] qua, anh phải [D] sống trong nhớ [G] thương Cần nghe [Am] thấy em nói [D] cười, cần nghe [Bm] thấy em vui [Em] đùa Cần [C] em như lúc [D] xưa ta cần [Em] nhau ĐK: Làm sao [C] để cố quên [D] em, quên ngày [G] tháng quá êm [Em] đềm Làm sao [C] để cố quên [D] em, quên tình [G] em Làm sao [C] để cố quên [D] em, quên một [Bm] phút giây nữa [Em] thôi Làm sao [Am] anh quên được [D] em, em nói [B7] đi Ngày [Em] tháng sau [C] này anh phải [D] cố quên được [Em] em Ngày [Em] tháng sau [C] này, anh phải [D] cố không nhớ [G] em Anh không [Am] biết anh sẽ [D] làm được điều [Bm] đó đến bao [Em] giờ Thật [C] ra anh sẽ [D] không quên được [Em] em.

Video hướng dẫn