1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tán tụng Hồng ân

Lm. Vũ Đình Trác - Hải Linh
Nguồn: thanhcavietnam.net