1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tan vỡ (There is only you in my heart)

Cuộn trang

[G] Người tình yêu dấu đừng gây đớn [Bm] đau cho riêng mình
[Am] Đừng buồn anh hỡi mình quên nỗi [D] đau xa xưa rồi
[G] Tình mình say đắm mà anh đã [Bm] trao em bao ân tình
[Am] Tình dù xa cách và bao nhớ [D] thương khôn nguôi trong lòng

[C] Kỷ niệm ơi tình yêu [F#] xưa nay còn đâu
Bao [Em] nhiêu yêu thương lòng [Am] em vẫn nhớ
Hỡi dấu yêu anh còn [Bm] nhớ thương về [Em] ai

Người yêu ơi hãy [G] đến với thương nhớ
Đến để quên nỗi [Em] đau buồn này
Người yêu hỡi [G] nhớ chớ hờn trách
Đừng gây dối [Bm] gian hận sầu

Đến với [Am] nhau trong ân tình [Em] xưa êm đềm
Đến với [Am] ánh mắt say nồng [Em] quên nỗi nhớ
Để xót [Am] xa, mang nỗi [C] đau riêng mình em [G] thôi

-----------------------------------

[G] Sitting all alone with only [Bm] memories of the past
[Am] Just you and I and in the [D] wildest of our dreams.
[G] You held me close and whispered [Bm] three words in my ear
[Am] How my heart just used to [D] beat when you say hi

[C] You give me life, the [F#] look in your eyes
You bring [Em] light into my [Am] life
You will always [Bm] remain in my [Em] mind

There is only [G] you in my heart
Nothing"s gonna [Em] change now
There is only [G] you in my heart
Now and forever [Bm] more

Let love [Am] bring us to [Em] eternity
Let love [Am] live with only [Em] memories
"Cause it [Am] only hurts our [C] feeling, Oh, my [G] love

[G] Waiting for the day how will we [Bm] come to reality
[Am] Hope it"ll come soon I couldn"t [D] live without you
[G] Wedding bells will ring the moment [Bm] you say: "I love you"
[Am] Lead me by the hand, walk [D] into the aisle of love

Video hướng dẫn