Tầng Thượng 102

≣≣
[E]Nhìn mây bay. Bay đến khu rừng [B]già 
[A]Nhìn ánh sáng trốn phía sau tòa [E]nhà 
[E]Ngày trôi qua nhanh hay [B]ngày còn chưa tới 
[C#m]Ngày chờ đợi ai về [A]đến đây [B]đón em [E]về 
 
[E]Rồi trong đêm ta thấy cả bầu [B]trời 
[A]Và ngày đó ta sẽ thôi chờ [E]đợi 
[E]Ngày trôi qua nhanh hay [B]ngày còn chưa tới 
[C#m]Ngày chờ đợi ai về [A]đến đây [B]đón em [E]về 
 
[E]Nhìn xung quanh ai cũng đang thật [B]vội 
[A]Nhìn sau lưng ai đã đi thật [E]rồi 
[E]Ngày trôi qua nhanh hay [B]ngày còn chưa tới 
[C#m]Ngày chờ đợi ai về [A]đến đây [B]đón em [E]về
Danh sách hợp âm (Click để tắt)