1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tát nước đầu đình

Cuộn trang

Ðêm qua tát [Am] nước í a chứ đầu [D] đình Trời đêm sáng [Am] tỏ ấy cái đêm trăng [D] rằm Bỏ quên chiếc [Am] áo chứ trên [C] cành là hoa [Dm] sen Là cành hoa [Am] sen …í… a Em [Dm] được thì cho anh [Am] xin Hay là em [C] để chứ làm [Dm] tin làm tin trong [Am] nhà Ơi hỡi chàng [G] ơi chứ tình rằng ơi hỡi [Am] chàng ơi Áo [G] anh sứt [Dm] chỉ chứ đường [D] tà chứ biết rằng Vợ anh chưa [Am] có chứ mẹ [C] già, mẹ già chưa [Dm] khâu Mẹ già chưa [Am] khâu í … a … Áo [Am] anh sứt chỉ đã lâu mới mượn cô ấy về khâu cho rồi Khâu rồi anh sẽ trả công đến khi lấy chồng anh sẽ giúp [D] cho Giúp em... một thúng xôi vò một con lợn [Am] béo một vò rượu tăm Giúp em chứ giúp em mà đôi chiếu chứ em [Dm] nằm Ðôi chăn em [Am] đắp í a chứ đôi [C] Chằm, chứ đôi Chằm Là Chằm em [Dm] đeo, là tằm em [Am] đeo... í … a Giúp em quan [C] tám, quan tám, chứ tiền [Dm] treo Quan năm tiền [Am] cưới, lại đèo lại [Em] đèo lai đèo buồng [Am] cau í.. a.. í.. a...

Video hướng dẫn