1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Tấu lạy bà

Lm. Vinh Hạnh
Nguồn: thanhcavietnam.net